ริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ JEDUCATION CENTER
 
 
เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมเก่งญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ ที่ JEDUCATION CENTER หลักสูตรเดียวกับการเรียนในประเทศญี่ปุ่น เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง และพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ เริ่มเรียนตั้งแต่การเขียนอักษร ปูพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้นให้แน่น เพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
 
​​
เรียนภาษาญี่ปุ่น กับ JEDUCATION CENTER ดียังไง ?
 
 
 • เรียนสนุก เข้าใจง่าย เรียนกับครูญี่ปุ่น หลักสูตรแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น
 • พูดได้เร็ว มั่นใจ ไม่ต้องคิดนาน ฝึกฝนการเรียนภาษาด้วยการคิดแบบภาษาญี่ปุ่น โดยไม่ต้องแปลไทยก่อน
 • เป้าหมายไหนก็มั่นใจ คอร์สเรียนมีให้เลือกหลากหลาย รองรับทุกเป้าหมาย และ ทุกความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของทุกคน ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนต่อ การทำงาน งานอดิเรก หรือพัฒนาทักษะเฉพาะตัว
 • เรียนสะดวก เลือกเรียนได้ทั้ง แบบสดที่สถาบัน และ แบบเรียนสดออนไลน์ทาง Zoom

Student Voice
ครั้งแรกก็แอบรู้สึกว่าจะรู้เรื่องรึเปล่า เพราะเซนเซพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลย แต่พอเรียนๆ ไปแล้วคือไม่ยากเลย เซนเซอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เลยค่ะ แล้วถ้าไม่เข้าใจ เซนเซก็จะอธิบายจนกว่าจะเข้าใจ
 คุณสต๊อบ 
นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1
ฟางว่าการเรียนผ่านออนไลน์ไม่น่ากลัวนะคะ เรียนเข้าใจ เซนเซก็ใจดี เพื่อนๆในห้องก็น่ารักค่ะ คำไหนไม่เข้าใจ หรือ ไวยากรณ์ตรงไหนไม่เข้าใจ เซนเซก็จะเคลียร์ให้เข้าใจค่ะ เหมือนเราไปเรียนที่สถาบันเลยค่ะ
 คุณฟางข้าว
นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง สำหรับผู้มีเวลาน้อย
เก่งไวในเวลารวดเร็ว เรียนเข้มข้น ได้ N5 พร้อมสื่อสารได้ใน 3 เดือน
เรียนจันทร์ - ศุกร์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง สำหรับผู้ต้องการเรียนอย่างเต็มที
เก่งไว ได้เรียนอย่างเข้มข้นแม้เวลาน้อยหรือติดงานประจำ
จันทร์ - ศุกร์ เรียนผ่าน VDO วันละ 1 ชั่วโมง โดยครูไทย
วันอาทิตย์ ฝึกสนทนาจริงกับครูญี่ปุ่น

**เงื่อนไขผู้สมัครเรียนคอร์สเรียนแบบ Onsite (เรียนที่สถาบัน)**

นักเรียนจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป หรือมีกำหนดการว่าจะได้ฉีดเข็มแรกก่อนวันเปิดเรียน
โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มเพื่อให้นักเรียนแนบหลักฐานการได้รับวัคซีน (ที่ระบุ ชื่อ นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน และ วันที่ได้รับวัคซีน) เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง หลังจากนักเรียนได้ทำการสมัครเรียนแล้ว
 
หมายเหตุ
 • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้รับการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายรายชื่อผู้เรียนไปที่คลาสเรียนแบบ Online (เรียนสดออนไลน์) แทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือยกเลิกการสมัครทุกกรณี 
 • นักเรียนไม่สามารถย้ายคอร์สเรียนระหว่างเทอมได้
 • นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเรียน และเวลาอยู่ในสถาบัน
 • กรณีระหว่างเรียน หากนักเรียนมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ ตรวจพบว่าอาจได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อหยุดเรียนและดูอาการ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1

เหมาะสำหรับผู้ที่

 • อยากค่อยๆเรียนแบบไม่หนักมาก
 • เรียนเพื่อเสริมความรู้
 • ว่างแค่วันธรรมดาช่วงเย็น หรือ วันหยุดสุดสัปดาห์

 

จุดเด่น

 • เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เรียนค่อยเป็นค่อยไป แบบไม่หักโหม
 • จบแล้วสามารถเรียนต่อคอร์สในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 • เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทุกคาบ
 • วันเวลาเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียน หรือ ทำงานประจำ มีทั้งรอบเย็นวันธรรมดา หรือรอบวันเสาร์ / อาทิตย์

 

เรียนจบคอร์ส B1 แล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา วันเดือนปี เวลา กำหนดการ การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
เรียน 38.5 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 7,000 บาท
รอบวันเสาร์, อาทิตย์ ราคา 7,800 บาท
 
**ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน**
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1

เหมาะสำหรับผู้ที่

 • อยากเรียนเข้มข้น เป็นเร็วที่สุด
 • ต้องรีบเรียนเพื่อสะสมชั่วโมงการเรียน หรือ เพื่อการสมัครเรียนต่อญี่ปุ่น
 • อยากเรียนเพื่อการนำภาษาไปใช้ทำงาน หรือ ไปใช้ชีวิต เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเวลาจำกัด
 •  มีเวลา สามารถเรียน จันทร์ - ศุกร์ได้

 

จุดเด่น

 • เรียนจบคอร์สนี้ (3 เดือน) แล้วจะได้เทียบเท่าระดับ N5 ทันที
 • ได้เรียนหลักสูตรแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น
 • เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทุกคาบ
 • มีชั่วโมงเสริมเตรียมตัวใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
 • มีกิจกรรมเสริมกับชาวญี่ปุ่น และการบ้าน งานกลุ่ม เพื่อให้ได้ใช้ภาษา ฝึกฝนทั้งพื้นฐาน และการได้ใช้จริงอย่างเต็มที่
 • ได้เรียนเข้มข้น ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

**จบแล้วสามารถต่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 หรือคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไประดับ Intermediate 1 ของเจเซ็นเตอร์ได้เลย**

 

เรียนจบคอร์ส เร่งรัด 1 แล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
 
 
!!ข้อควรรู้ก่อนสมัครเรียน!!
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด เป็นหลักสูตรแบบเดียวกับการเรียนที่ญี่ปุ่น สอนโดยครูญี่ปุ่นทุกคาบ และใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน ( หนังสือเรียนมีคำแปลภาษาไทย) 
 • นักเรียนไม่เกิน 12 - 15 คน เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน มีรายงานหน้าห้องเมื่อจบคอร์ส
 • เรียนวันละ 4 ชม. สัปดาห์ละ 20 ชม. เนื้อหาที่เรียนจะค่อนข้างเร็ว 1 บท ใช้เวลา 2 วัน
 • มีการบ้านทุกวัน สอบศัพท์ทุก 2 วัน  แนะนำให้มีเวลาอย่างน้อย 1-2 ชม.ต่อวัน เพื่อทำการบ้านและเตรียมบทเรียนล่วงหน้า
 • มีการสอบใหญ่ทั้งหมด 5 ครั้ง (B1-B5) หากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเรียนในระดับถัดไปได้ และไม่ได้รับใบ Certificate จบหลักสูตร (ได้เฉพาะหนังสือรับรองชั่วโมงเรียน ) 
 
❌ ไม่แนะนำสำหรับ❌
ผู้ที่กำลังเรียน ทำงานประจำ มีแผนการเดินทางต่างจังหวัดบ่อย รวมถึงผู้ที่ป่วยบ่อย/มีนัดพบแพทย์ลงเรียน
เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
 
รวม 212 ชั่วโมง ราคา 36,000 บาท
 
 
**แถมฟรี! หนังสือเรียน มูลค่า 1,058 บาท**
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 Hybrid

เหมาะสำหรับผู้ที่

 • ทำงานประจำ เรียน เวลาว่างน้อย ว่างแค่วันหยุดสุดสัปดาห์ แต่อยากเรียนเข้มข้น เป็นเร็วที่สุด
 • ต้องรีบเรียนเพื่อสะสมชั่วโมงการเรียน เพื่อการสมัครเรียนต่อ
 • อยากเรียนเพื่อการนำภาษาไปใช้ทำงาน หรือ ไปใช้ชีวิต เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเวลาจำกัด

 

จุดเด่น

 • แบบเรียนเข้มข้น สามารถพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
 • ในวันธรรมดาสามารถเรียนด้วยตัวเองได้ผ่านคลิปวิดีโอได้ ดูซ้ำย้อนหลังได้
 • ได้ฝึกใช้จริงทั้งการฟังและการสนทนา ในชั่วโมงเรียนสดกับครูญี่ปุ่นวันอาทิตย์ นำบทเรียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • เรียนจบคอร์สนี้ แล้วจะได้เทียบเท่าระดับ N5 ทันที
 • มีการบ้าน และกิจกรรมเพื่อให้ได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่

 

เรียนจบคอร์ส ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Hybrid 1 แล้วได้อะไร?

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana, Katakana )
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
วันจันทร์ - ศุกร์​​
 • เรียนผ่านคลิปสอนโดยครูคนไทย
 • อัปโหลดออนไลน์ให้ทุกวัน (เรียนวันละ 45 นาที)
 • สามารถดูทบทวนย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • มีการบ้านทุกวัน
วันอาทิตย์
          เข้าคลาสเรียนสดผ่าน Zoom ฝึกสนทนาจริง เพิ่มทักษะการฟัง-พูด กับครูชาวญี่ปุ่น (สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง) เวลา 13.00 - 17.00 น.
 
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1
วันเปิดคอร์ส 12 กันยายน 2022
วันปิดคอร์ส 26 มีนาคม 2023
จำนวนชั่วโมง 175 ชั่วโมง
ราคา 29,000 บาท
แถมฟรี!หนังสือเรียน มูลค่า 1,058 บาท
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Hybrid 1
มีผู้สมัครเรียนครบทุกที่นั่งแล้ว
 
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อแจ้งความสนใจคอร์สรอบถัดไปได้ที่ด้านล่าง
 
 
คอร์ส "เรียนสดออนไลน์"
เป็นแบบไหน ?
 
 
นักเรียนใหม่ที่สนใจสมัครเรียนกับ Jeducation Center แต่ยังไม่แน่ใจ ต้องการเห็นบรรยากาศคลาสเรียนจริง สามารถรับสิทธิทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง โดยเข้าเรียนตามระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม และ ตามหลักสูตรที่สนใจ
 
หมายเหตุ
- ผู้ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สามารถแจ้งคอร์สที่สนใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาได้เลย
- ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว จะต้องทำข้อสอบวัดระดับความรู้ ( Placement Test ) สอบข้อเขียนและสนทนาก่อน จากนั้นเซนเซจะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับท่าน
 
แจ้งความสนใจรับสิทธิทดลองเรียนที่นี่ >>> http://bit.ly/jed-line 
  
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
Email : school@jeducation.com​​
© JEDUCATION. All rights reserved.