เก่งญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว

เพิ่มทักษะ เปิดประสบการณ์

เตรียมพร้อมสู่การเรียนต่อ-หางานที่ญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด ทุกคนมีประสบการณ์การเรียนที่ญี่ปุ่น ช่วยแนะนำรร.ที่เหมาะสมกับคุณ
เพราะ Jeducation เป็นสำนักงานในไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนว สมัครเรียน วีซ่าทุกขั้นตอน  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ 
ไปเรียนด้วยวีซ่านักเรียนอย่างถูกกฎหมาย เราให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบและถูกต้อง จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 
เริ่มต้นชีวิตนักเรียนญี่ปุ่นในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม โรแมนติก อากาศกำลังดี


 คุณสมบัติผู้สมัคร

 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
    (กรณีที่ยังไม่ถึง 18 ปี กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)

  จบการศึกษาอย่างน้อยระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
   หรือกำลังจะจบการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2024

  มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 150 ชั่วโมง
    หรือ มีผลสอบวัดระดับ JLPT N5 หรือผลสอบ JPT 315 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ JTest ระดับ F ขึ้นไป 

 

  ** กรณีที่ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      มีประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
       มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 150 ชั่วโมง
        หรือ มีผลสอบวัดระดับ JLPT N5 หรือผลสอบ JPT 315 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ JTest ระดับ F ขึ้นไป  

       ต้องมีเป้าหมายและวางแผนหลังจากเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นไว้อย่างชัดเจน

 

 คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

เป็นบิดา มารดาของผู้สมัคร หรือญาติซึ่งห่างกันไม่เกิน 2 ลำดับขั้น คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปี 500,000 บาทขึ้นไป (รายได้ต่อเดือนมากกว่า 42,000 บาท)
 มีประวัติการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 เป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท​ (บางสถาบันอนุโลมให้มีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทได้)


 ประเภทวีซ่า

นักเรียน  ( Student Visa 留学)  
ทำงานพิเศษได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง/สัปดาห์


⏰ ระยะเวลาเรียน

6 เดือน – 1 ปี 6 เดือน


¥ ค่าเล่าเรียน

ประมาณ 1.4 - 2.6 แสนบาทต่อปี แล้วแต่สถาบัน 

 

¥ ค่าใช้จ่ายเวลายื่นเอกสาร

- ค่าสมัคร 20,000 - 40,000 เยน (ขึ้นอยู่กับโรงเรียน)
- ชำระเป็นเงินไทย (คิดตามเรทวันที่จ่าย)
- ค่าแปล ใบละ 400 - 1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี) จะแจ้งตอนที่นำเอกสารมาส่งค่ะ

APPLICATION PERIOD | ช่วงเวลารับสมัคร

 
ยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร
กรุณาตรวจสอบวันปิดรับสมัครใต้ชื่อโรงเรียน
 
** วันปิดรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวันปิดรับสมัครกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 
HOW TO APPLY | ขั้นตอนการสมัครเรียน

สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครเรียน
* เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารให้อย่างละเอียดเมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้วเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและส่งเอกสารไปญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่นในไทยระหว่างรอผล
เจ้าหน้าที่แจ้งผลตอบรับจากตม.
ดำเนินการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
โรงเรียนส่งใบตอบรับจาก ตม. (COE) มาให้ และนำไปขอวีซ่า
เจเอ็ดดูเคชั่นจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนว #ทีมเจ๊เอ๊ด

INSTITUTE | สถาบันที่เปิดรับสมัคร

คลิกที่ชื่อภูมิภาค เพื่อข้ามไปดูโรงเรียนในภูมิภาคที่สนใจได้
HOKKAIDO

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Sapporo จังหวัด Hokkaido
 จุดเด่น  เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้การแนะนำเรื่องการเรียนต่อ การหางาน 
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  765,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 784,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5
KANTO

Application Deadline
 21 JUN 2024 
ที่ตั้ง เมือง Kawasaki จังหวัด Kanagawa
 จุดเด่น  มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรวิชาชีพทางธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการทำงานกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  860,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 465,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 21 JUN 2024 
ที่ตั้ง เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa
 จุดเด่น  มีหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อวิทยาลัยศิลปะ และสนับสนุนด้านการหางาน
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  895,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 545,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Yokohama จังหวัด Kanagawa
 จุดเด่น  จุดมุ่งหมายคือการผ่าน N1 การสอบ EJU สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ เซนมง (วิชาชีพ)
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  820,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 800,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว •
ที่ตั้ง เขต Omiya จังหวัด Saitama
 จุดเด่น  มีสอนคันจิเพิ่มเติมให้ทุกวัน มีจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และ EJU เสมือนจริง
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  806,400 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 443,200 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5
TOKYO

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Bunkyo จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  มีเทคนิคการสอนกว่า 30 ปี พัฒนาทักษะเพื่อธุรกิจ พร้อมศึกษาวัฒนธรรมควบคู่กันไป
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  760,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • ค่าแรกเข้า 100,000 เยน หลังส่งเอกสารครบ
 • ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ 320,000 เยน หลังผลจากกองตรวจคนเข้าเมืองออก
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Akihabara จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  เป็นสถาบันภาษาระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น มีนักเรียนจาก 50 ประเทศทั่วโลก
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  989,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 571,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Kamata จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  เป็นสถาบันสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย นักเรียนจะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยได้
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  824,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก
 • 452,000 เยน (6 เดือน)
     รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Kita จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  เน้นการสอบผ่าน JLPT ระดับ N1 และคะแนน EJU มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
  775,000 เยน
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
  896,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก
 • ค่าแรกเข้า 50,000 เยน หลังส่งเอกสารครบ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ 355,000 เยน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
 • ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ 416,000 เยน
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5
 
หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ
ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Ikebukuro จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  มีวิชาให้เลือกเรียนมากมายตรงกับความต้องการ ดูแลใกล้ชิด ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ได้
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  828,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 808,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว •
ที่ตั้ง เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  มีเจ้าหน้าที่คนไทย และระบบดูแลนักเรียน 24 ชั่วโมง  จำนวนนักเรียนมากทำให้แบ่งชั้นเรียนย่อยได้หลายระดับ
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
  816,000 เยน
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
  776,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
 • 451,000 เยน (6 เดือน)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • 424,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 30 JUN  2024
 
ที่ตั้ง เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยแบบ The Ezoe Method ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  990,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 950,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Bunkyo จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  สถาบันสอนภาษาในมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนาน ดูแลและแนะแนวนักศึกษาเป็นอย่างดี มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  640,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • ค่าแรกเข้า 125,000 เยน หลังผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
 • ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่นๆ 252,500 เยน หลังผลจากกองตรวจคนเข้าเมืองออก
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Shibuya จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  ตั้งอยู่ศูนย์กลางแฟชั่น เน้นทักษะสื่อสาร ปูพื้นฐานทักษะอื่นๆ อย่างครบถ้วน
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 998,800 เยน
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ 1,027,800 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • 534,400 เยน (6 เดือน)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
 • 548,900 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 30 JUN 2024 
ที่ตั้ง เขต Chuo จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  มีชั้นเรียนเสริมพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นเช่น วิชาเน้นการสนทนา, หลักสูตรเร่งรัด ฯลฯ
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 800,000 เยน
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
  820,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • 420,000 เยน (6 เดือน)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
 • 440,000 เยน (6 เดือน)
     รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Edogawa จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  มีระบบการศึกษาเฉพาะตัว อยู่ในเครือ Jikei Group สถาบันวิชาชีพระดับแนวหน้า
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  816,000 เยน 
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 448,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Shinjuku จังหวัด Tokyo
 จุดเด่น  ชั้นเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน มีระบบแนะนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  780,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 450,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าสมัคร, ค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5
CHUBU

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Kofu จังหวัด Yamanashi
 จุดเด่น   หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่เน้นการใช้จริง ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักมีราคาประหยัด
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  720,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 420,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Nagoya จังหวัด Aichi
 จุดเด่น   สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาโดยเฉพาะ มีจำนวนนักเรียนในชั้นไม่มาก
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  857,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 832,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
KINKI

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Umeda จังหวัดOsaka
 จุดเด่น   การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูง  เข้มงวด สำหรับผู้ที่มีความขยันและตั้งใจเรียนอย่างแท้จริง
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  899,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 499,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าสมัคร, ค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Namba จังหวัด Osaka
 จุดเด่น   โรงเรียนมีหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 895,000 เยน
 • หลักสูตรเพื่อเตรียมหางาน
  930,000 เยน
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
  960,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
 • 515,000 เยน (6 เดือน)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวหางาน
 • 550,000 เยน (6 เดือน)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ
 • 580,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 250 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Higashiyodagawa จังหวัด Osaka
 จุดเด่น   สถาบันในเครือวิทยาลัยวิชาชีพ ด้านอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อาจารย์เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  796,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 776,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว •
ที่ตั้ง เขต Abeno จังหวัด Osaka
 จุดเด่น   นอกจากเรียนภาษาญี่ปุ่น ยังมีวิชาเลือกที่สามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้หลากหลาย
หากเรียนหลักสูตร 2 ปี จะได้วุฒิ Technical Associated จากกระทรวงศึกษาธิการ
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  840,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 472,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว •
ที่ตั้ง เขต Tennoji จังหวัด Osaka
 จุดเด่น  มีโอกาสฝึกสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นกับคู่สนทนาอาสาสมัครติวเตอร์
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 835,000 เยน
 • หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
  875,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 • 457,600 เยน (6 เดือน)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
 • 477,600 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Sakyo จังหวัด Kyoto
 จุดเด่น   สถาบันในเครือมหาวิทยาลัยศิลปะ Kyoto University of the Arts และ Kyoto Institute of Design 
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  984,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 532,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
*ผู้ที่มีเป้าหมายเรียนต่อปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น
จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ณ ตอนที่ยื่นสมัคร

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Kobe จังหวัด Hyogo
 จุดเด่น   สภาพแวดล้อมมีความเป็นนานาชาติ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถพูดไทยได้
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  897,700 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 504,300 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
CHUGOKU

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Okayama จังหวัด Okayama
 จุดเด่น   ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
มีภูมิอากาศอบอุ่นสบาย ค่าครองชีพไม่สูง
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  801,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 441,000 เยน (6 เดือน)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เมือง Hiroshima จังหวัด Hiroshima
 จุดเด่น   ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเสริมในการฝึกทักษะการฟัง ( Sound Lab ) มีชั้นเรียนคันจิเสริมพิเศษ
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  782,500 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 434,000 เยน (6 เดือน)
 • 762,500 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5
KYUSHU

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง เขต Tenjin จังหวัด Fukuoka
 จุดเด่น   เน้นฝึกทักษะการสนทนาที่ใช้งานได้จริง สอนแบบลึกซึ้งควบคู่กับพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  858,000 เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 828,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่าน JLPT N5

Application Deadline
 10 MAY 2024 
ที่ตั้ง จังหวัด Nagasaki
 จุดเด่น   เป็นโรงเรียนสอนภาษาในมหาวิทยาลัยสตรี สามารถลงวิชาเรียนร่วมกับกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้
 ค่าเล่าเรียนต่อปี  560,000  เยน
การชำระเงินครั้งแรก (ไม่รวมค่าสมัคร)
 • 297,500 เยน (6 เดือน)
 • 560,000 เยน (1 ปี)
รวมค่าแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในหลักสูตรแล้ว
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้องสอบผ่าน JLPT N4
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรโอนหน่วยกิต ต้องสอบผ่าน JLPT N3 - N2 (ขึ้นอยู่กับคณะที่ไปศึกษาต่อ)

CONTACT US | ติดต่อ #เจ๊เอ๊ด
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.